Санал гомдлын маягт

Санал гомдлын маягт

Санал гомдлын  маягтын зорилго нь оролцогч талуудаас төслийн үйл ажиллагаатай холбоо бүхий санал сэтгэгдлийг сонсох юм.

Бид таны бидэнд илгээсэн  мэдээллийг нууцлах болно.

Санал гомдлын маягт

Тантай яаж холбогдох вэ?

Өргөдөл гаргах