Үнэлгээний шатанд буй тендерүүд

Үнэлгээний шатанд буй тендерүүд

Энэхүү хуудаснаас одоогоор үнэлгээ хийгдэж буй худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүлээн авна уу.

1. СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ  ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛЭХ УРИЛГА  (ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - КОМПАНИ)

Сонгон шалгаруулалтанд оролцох  хүсэлт ирүүлэх урилгын дэлгэрэнгүйг энд дарж татаж авна  уу. 

Ажлын даалгаврыг энд дарж татаж авна уу.