НҮҮРСНЭЭС БАЙГАЛИЙН ХИЙ ГАРГАЖ АВАХ ҮЙЛДВЭР БАРИХ ТӨСӨЛ

Дэд төслийн зорилго юу  вэ?  

Санал болгож буй үйлдвэр нь түүхий нефтийн үнийг өсгөх, Монголын эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх, Улаанбаатар хотын оршин суугчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж буй агаарын бохирдлыг шийдвэрлэх, түлшний импортын үнийг бууруулах, дотоодын хийн түлшний нөөцийг бий болгоход чухал ач холбогдолтой юм.

Төслийн  хүрээнд ямар ажлууд хийгдсэн бэ? 
- Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулаад байна.  

  • Төслийн хүрээндодоогоор юу хийгдэж байна  вэ?
  • - Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээг хийж байна. 

  • Төслийн хүрээнд цаашид юу хийгдэх вэ?
  • - Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээг эцэслэх, 
  • - Байгаль орчин, Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол таны баруун гар тал дахь Холбогдох тайлан болон материал  хуудас болон Хэлэлцүүлэг цэсний Хэлэлцүүлгийн тойм гэсэн дэд хуудаснаас  үзнэ үү.