Нүүрнээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төслийн хүрээнд боловсруулсан тайлангууд

Нүүрнээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төслийн хүрээнд боловсруулсан тайлангууд