Идэвхтэй тендер

Идэвхтэй тендер

Одоогийн байдлаар доорхи худалдан авалтууд шинээр зарлагдаж анкет/тендерийн санал/үнийн санал хүлээн авч байна.