Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Төслийн ерөнхий мэдээллийг эндээс авна уу.  

Төслийн үнэлгээний баримт бичгүүд  (Зөвхөн англи дээр)
Санхүүгийн хэлэлцээр ( Зөвхөн англи дээр)
МИНИС_БОНУХ_2013.11.11