ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН БҮС НУТАГТ ХАР ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙГ ЦОГЦОЛБОРЫН ХАМТ БАРИХ ТӨСӨЛ

Дэд төслийн зорилго юу  вэ?  
Санал болгож буй ган үйлдвэрлэх цогцолбор нь зам, барилга болон бусад дэд бүтцээс гадна хүнд болон боловсруулах үйлдвэрүүдийн гол хүчин зүйл болох төмрийн болон гангийн үйлдвэрлэлд хувь нэмэр оруулах юм.

Төслийн  хүрээнд ямар ажлууд хийгдсэн бэ?
-  Техник эдийн засгийн үндэслэл судалгаа
-  Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ

Төслийн хүрээнд одоогоор юу хийгдэж байна  вэ? 
- Байгаль орчин, Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийгдэж байна.

Төслийн хүрээнд цаашид юу хийгдэх вэ? 
- Байгаль орчин, Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг  эцэслэх,

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол таны баруун гар тал дахь Холбогдох тайлан болон материал  хуудас болон Хэлэлцүүлэг цэсний Хэлэлцүүлгийн тойм гэсэн дэд хуудаснаас  үзнэ үү.