БАГАНУУРЫН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН ТЕКНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ

Нөөцийн үнэлгээгээр ойролцоогоор сайн чанартай нүүрсний нөөц нь 800 сая тонноос бага гэж тооцсон бөгөөд энэ нь өмнөх үнэлгээгээр тогтоосноос 600 сая тонноор бага байна. Өнөөгийн байдлаар жилд 2.5 тонн олборлодог бөгөөд уурхай нь 320 жилийн нөөцтэй бөгөөд 80 орчим жилийн турш олборловол өсөн нэмэгдэж буй нүүрсний хэрэглээг (10 сая тонн / жил) хангахад хангалттай байх болно.

Төслийн хүрээнд юу хийгдсэн бэ?
Багануурын нүүрсний уурхайн өргөтгөлийн Техник-эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж, 2016 оны 9 дүгээр сард Эрчим хүчний яаманд хүргүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Эрчим хүчний яамнаас авна уу.