Мэдээ мэлээлэл

A scope of work covers all the planned activities such as mining, infrastructure, beneficiation and processing factories, water supply, the infrastructure (e.g. auto and rail roads) between Tavan Tolgoi deposit and Gashuun Sukhait border point,

Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Цогт-овоо сумдын нутагт Загийн усны хоолой, Сүүжийнбулгийн хэсэгт 2015 ондявуулах газрын доорх усны эрэл-хайгуулынсудалгаа явуулах зөвлөх компани (байгууллага)сонгон шалгаруулах

Дэлгэрэнгүй