Мэдээ мэлээлэл

Монгол Улсын Засгийн газар нь Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банктай санхүүжилтийн хэлэлцээр хийж зээл хүлээн авсан ба энэхүү зээлийн тодорхой хэсгийг дараахь зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулахаар төлөвлөсөн болно.

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн газар нь Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкнаас 25 сая ам. доллартай тэнцэх хэмжээний зээл авсан бөгөөд зээлийн тодорхой хэсгийг зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулахаар төлөвлөж байна.

Дэлгэрэнгүй

A scope of work covers all the planned activities such as mining, infrastructure, beneficiation and processing factories, water supply, the infrastructure (e.g. auto and rail roads) between Tavan Tolgoi deposit and Gashuun Sukhait border point,

Дэлгэрэнгүй