Мэдээ мэлээлэл

Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцолборыг Дэд бүтцийг хамт байгуулах төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн суурь судалгааны тайлангийн төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”-т Таныг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн Банкны зүгээс УУДБХОДТ-ыг хариуцан ажиллаж байсан Дэд бүтцийн Барилга байгууламжийн мэргэжилтэн, Хайру Ал-Жамал, уг төслийг ахлан ажиллахаар шинээр томилогдон ирж буй Юрий Мирошниченко,

Дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нарийвчилсан үнэлгээ болон Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах гурвалсан гэрээнд Аж үйлдвэрийн яам, Төслийн нэгж болон гүйцэтгэх компаний зүгээс гарын үсэг зурав

Дэлгэрэнгүй

The Government of Mongolia has received financing from the World Bank toward the cost of the Mining Infrastructure Investment Support Project (MINIS), and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for loan agreement.

Дэлгэрэнгүй