Мэдээ мэлээлэл

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгалт орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”

Дэлгэрэнгүй

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгалт орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Прибайкальский дүүрэг болон уг дүүргийн Горячинска тосгоны иргэд та бүхнийг Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгаль орчны үнэлгээ /БОНБОҮ/ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ / БОННҮ/- ний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”-т өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй

“Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцолборыг Дэд бүтцийг хамт байгуулах төсөл”-ийн Байгаль Орчин, Нийгмийн урьдчилсан судалгааны тайлангийн төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй

Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын зөвлөлийн хоёрдугаар хуралдаан Дорно-Говь аймгийн Сайншанд сумын “Хурговь” зочид буудлын хурлын танхимд 2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр 8:30- 16:30 цагт болж өнгөрлөө.

Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцолборыг Дэд бүтцийг хамт байгуулах төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн суурь судалгааны тайлангийн төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”-т Таныг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй

Дэлхийн Банкны зүгээс УУДБХОДТ-ыг хариуцан ажиллаж байсан Дэд бүтцийн Барилга байгууламжийн мэргэжилтэн, Хайру Ал-Жамал, уг төслийг ахлан ажиллахаар шинээр томилогдон ирж буй Юрий Мирошниченко,

Дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нарийвчилсан үнэлгээ болон Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах гурвалсан гэрээнд Аж үйлдвэрийн яам, Төслийн нэгж болон гүйцэтгэх компаний зүгээс гарын үсэг зурав

Дэлгэрэнгүй