Мэдээ мэлээлэл

Монгол улсын Засгийн газар болон Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих /МИНИС/ төсөл хамтран Шүрэнгийн УЦС-ын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуула

Дэлгэрэнгүй

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгалт орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм хүндэт Оросын Холбооны Улсын Иркутск хотын Иркутский дүүрэг, Слюдянка хотын Слюдянский дүүрэг болон Ольхонский дүүргийн Еланцы тосгоны иргэд та бүхнийг Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга

Дэлгэрэнгүй

Бүгд найрамдах Буриад Улс, 2017 оны 03-р сарын 31—Буриад улсын нутаг дэвсгэрт 2017 оны 3-р сарын 20-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан нийт 11 удаагийн олон нийтийн хэлэлцүүлэгт иргэд, иргэний нийгмийн болон төрийн бус байгууллагууд

Дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл өөрийн цахим хуудсаараа дамжуулан “Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах” болон “Шүрэнгийн усан цахилгаан станц”-төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ

Дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн/ УУДБХОДТ/ нэгж “Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий усан сан байгуулах” болон “Шүрэнгийн усан цахилгаан станц”-ын төслийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ /БНБОҮ/ болон

Дэлгэрэнгүй