Мэдээ & Үйл явдал

Төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй дэд төслүүдийн үйл ажиллагаа, явцтай танилцлаа.

Дэлхийн Банкны зүгээс УУДБХОДТ-ыг хариуцан ажиллаж байсан Дэд бүтцийн Барилга байгууламжийн мэргэжилтэн, Хайру Ал-Жамал, уг төслийг...

Дэлгэрэнгүй

5 саяас дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

5-саяас-дээш-үнийн-дүн-бүхий-худалдан-авалт 2016

Дэлгэрэнгүй

Багануурын нүүрсний уурхайн урт хугацааны ТЭЗҮ-г хүлээн авлаа

Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслөөс Багануурын нүүрсний уурхайн ТЭЗҮ боловсруулан эцэслэхэд дэмжлэг үзүүллээ

Дэлгэрэнгүй