Мэдээ & Үйл явдал

ОХУ-д олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа

Монгол Улсад хэрэгжүүлэхээр судлаж буй төслүүдийн байгаль орчин, нийгмийн болзошгүй нөлөөллийн талаарх олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгүүд ОХУ-ын Эрхүү мужид зохион байгуулагдав

Дэлгэрэнгүй