Худалдан авалтын архив

The Government of Mongolia has received a Technical Assistance Credit from the International Development Association (The Bank), toward the cost of Mining Infrastructure Investment Support Project (MINIS). The Project Implementing Unit (PIU) announces a vacancy for the following two positions:

Дэлгэрэнгүй

The Government of Mongolia has received a Technical Assistance Credit from the International Development Association (The Bank) toward the cost of Mining Infrastructure Investment Support Project (MINIS). The Project Implementing Unit (PIU) announces a vacancy position for Environmental specialist (ES) at the Ministry of Environment Green Development and Tourism. Contract will be for a period of 12 months

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн газар нь “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банктай санхүүжилтийн хэлэлцээр хийж, зээл хүлээн авсан ба энэхүү зээлийн тодорхой хэсгийг дараах зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулахаар төлөвлөсөн болно.

Дэлгэрэнгүй