Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (МИНИС)-өөс  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, "Дунар Од" ХХК болон "Өнө мөнхийн ундарга" ХХК-тай хамтран “ГАЛБА ӨӨШ ДОЛООДЫН ГОВИЙН САВ ГАЗАР БОЛОН УМАРД ГОВИЙН ГҮВЭЭТ ХАЛХЫН ДУНДАД ТАЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (УННМТ)-НИЙ ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-ийг энэ оны 11-р сарын дундуур тус тус зохион байгуулахтай холбогдуулан хэлэлцүүлгийн талаарх мэдээллийг орон нутгийн холбогдох төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэд, малчид, тариаланчид болон хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд урьдчилан өгөх,  тэдгээрт хэлэлцүүлгийн материалуудыг тараах ажлыг 2018 аны 10 дугаар сарын 22-ны  өдрөөс доорх чиглэлүүдийн дагуу гүйцэтгэх гэж байна.  

Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний төслийн  олон нийтийн нээлттэй  хэлэлцүүлгийн материал тараах  байршил,  огноо    

Галба өөш долоодын говийн сав газрын Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөний төслийн  олон нийтийн нээлттэй  хэлэлцүүлгийн материал тараах  байршил,  огноо    

Хэлэлцүүлгийн огноо, байршил,  танхим мөн бусад  холбогдох мэдээллийг бид удахгүй олон нийтэд нээлттэй болгоно.

Share:
minis

MINIS