САНАЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХУГАЦААГ ДАХИН СУНГАХ  ТУХАЙ

МЭДЭГДЭЛ

Уул уурхайн хөрөнгө  оруулалтыг дэмжих төсөл МИНИС)- өөс Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл (Орхон) болон Шүрэнгийн усан цахилгаан станц (Шүрэн)-ын төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ (БНБОҮ)-ний ажлын даалгаврын төсөлд 2018 оны 06 сарын 21-ний өдрөөс 2018 оны 8 сарын 30–ны өдрийн хооронд санал авч дууссан боловч санал авах хугацааг дахин 2018 оны 09 сарын 26–ны өдрийг дуустал сунгаж байгааг үүгээр мэдэгдэж байна. 

БНБОҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл болон бусад холбогдох материалуудыг дараах хуудсуудад байршуулсан бөгөөд энэхүү холбоосоор орж танилцана уу.   

http://www.minis.mn/mn/p/орхон-болон-шүрэнгийн-төслүүдийн-бүс-нутгийн-байгаль-орчны-үнэлгээний-ажлын-даалгаврын-төсөлд-эцсийн-байдлаар-санал-авах 

http://minis.mn/mn/p/хэлэлцүүлгийн-тойм   

Мөн БНБОҮ-ний ажлын даалгаврын төслийг доорх аймаг, сумдуудад хэвлэмэл хэлбэрээр хүргүүлсэн (байршлуудын жагсаалтыг хавсралтаас үзнэ үү) болно.  

Та  санал зөвлөмжөө доорх сувгуудаар ирүүлнэүү.  

Таны санал, зөвлөмжүүд энэхүү төслийн судалгааны ажлыг амжилттай явуулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулах болно.

Хүндэтгэсэн,

МИНИС ТӨСӨЛ 

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ

Хавсралт 1 

Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн

хэвлэсэн хувилбарыг уншиж танилцах боломжтой газруудын байршил        


БАЙРШЛУУДЫН НЭРС

ТОО, ХЭМЖЭЭ

Ажлын даалгаврын төслийг хэвлэмэл хэлбэрээрхүргүүлсэн огноо

Санал авах хугацааг  сунгаж буй тухай албан тоот хүргүүлсэн огноо 

1

Булган  аймгиийн  ЗДТГ 

2018.07.06 

2018.07.19 

2

Булган  аймгиийн   ИТХ 

2

2018.07.06

2018.07.19

Булган  аймгиийн  Дашинчилэн сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

4

Булган  аймгиийн  Дашинчилэн сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

5

Булган  аймгиийн  Сэлэнгэ сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

6

Булган аймгиийн  Сэлэнгэ сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

Булган  аймгиийн  Орхон сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

8

Булган  аймгиийн  Орхон сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

9

Булган  аймгиийн  Сэлэнгэ сумын Сангалтай багийн ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

10

Булган  аймгиийн  Сэлэнгэ сумын Сангалтай багийн ИНХ

2

2018.07.06

2018.07.19

11

Булган  аймгиийн  Хангал сумын Хялганат тосгоны ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

12

Булган  аймгиийн  Хангал сумын Хялганат тосгоны ИНХ

2

2018.07.06

2018.07.19

13

Булган  аймгиийн  Хангал сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

14


Булган  аймгиийн  Хангал сумын  ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

15

Булган  аймгиийн  Хишиг-өндөр  сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

16

Булган  аймгиийн  Хишиг-өндөр  сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

17

Дундговь  аймгиийн  ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

18

Дундговь  аймгиийн  ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

19

Дундговь  аймгиийн  Хулд сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

20

Дундговь  аймгиийн  Хулд сумын ИТХ 

2

2018.07.06

2018.07.19

21

Дундговь  аймгиийн  Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

22

Дундговь  аймгиийн  Эрдэнэдалай сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

23 

Орхон аймгийн ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

24

Орхон аймгийн ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

25

Өмнөговь аймгийн ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

26

Өмнөговь аймгийн ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

27

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

28

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

29

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

30

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

31

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

32

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

33

Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

34

Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

35

Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

36

Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

37

Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

38

Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

39

Төв аймгийн ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

40

Төв аймгийн ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

41 

Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

42

Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

43 

Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ЗДТГ

2

2018.07.06

2018.07.19

44

Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын ИТХ

2

2018.07.06

2018.07.19

Улаанбаатар хот, Монгол Улс  


45

Газар зүй,  Геоэкологийн хүрээлэн

2

2018.07.09

2018.07.19

46

Ус, цаг уур орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн 

2

2018.07.09

2018.07.19

47

Монгол Улсын их сургууль  

2

2018.07.09

2018.07.19

48

Шинжлэх ухаан, техникийн их сургууль  

2

2018.07.09

2018.07.19

49

Монгол Ус ТӨҮГ 

2

2018.07.09

2018.07.19

50

Ус суваг ТӨҮГ

2

2018.07.09

2018.07.19

51

Сангийн яам  

2

2018.07.09

2018.07.19

52

Нийслэлийн байгаль  орчны газар 

2

2018.07.09

2018.07.19

53

Хот суурины ус хангамж,  ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл

2

2018.07.09

2018.07.19

54

Оюу Толгой ХХК-ийн Байгаль орчны хэлтэст   

2

2018.07.09

2018.07.19

55

Эрдэнэс Монгол ХХК 

2

2018.07.09

2018.07.19

56

Эрдэнэс Таван Толгой ХК 

2

2018.07.09

2018.07.19

57

Орон нутгийн Таван Толгой ХК 

2

2018.07.09

2018.07.19

58

Енержи Ресурс ХХК 

2

2018.07.09

2018.07.19
Share:
minis

MINIS