Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны хүсэлтээр хэрэгжүүлж буй Нүүрснээс байгалийн нийлэг хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төслийн Бүс нутгийн байгаль орчны  үнэлгээний тайлангийн төслийг Монгол Улсын хууль тогтоомж болон Дэлхийн Банкны Хамгааллын бодлогын дагуу үнэлгээний тайлангийн төслийн олон нийтийн хэлэлцүүлгийг 2019 оны 2 дугаар сарын сүүлээр хэлэлцүүлэхтэй холбогдуулан хэлэлцүүлгийн талаарх мэдээллийг холбогдох төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэд, малчид, тариаланчид болон хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд урьдчилан өгөх,  тэдгээрт хэлэлцүүлгийн материалуудыг тараах ажлыг 2019 аны 01 сарын 22- 28-ны өдрүүдэд доорх чиглэлүүдийн дагуу гүйцэтгэх гэж байна.  

Хэлэлцүүлгийн огноо, байршил,  танхим мөн бусад  холбогдох мэдээллийг бид удахгүй олон нийтэд нээлттэй болгоно.

Баг 

Хэлэлцүүлгийн материал тараах байршил 

Хэлэлцүүлгийн материал тараах огноо 


Хөдлөх

Хүрч очих

Өдөр

Цаг


1

Улаанбаатар хот

Төв аймгийн Эрдэнэ сум 

2019. 01. 22  

11:00


2

Төв аймгийн Эрдэнэ сум

Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг

13:30


3

Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг

Төв аймгийн Баяндэлгэр сум

15:30


4

Төв аймгийн Баяндэлгэр сум

Төв аймгийн Архуст сум

16:30


5

Улаанбаатар хот

Төв аймгийн Алтанбулаг сум

2019.01.23

09:00


6

Төв аймгийн Алтанбулаг сум

Төв аймгийн Зуунмод сум

11:30


7

Төв аймгийн Зуунмод сум

Төв аймгийн Сэргэлэн сум

14:00
8

Төв аймгийн Сэргэлэн сум

Төв аймгийн Баян сум

2019. 01.23

16:30


9

Төв аймгийн Баян сум

Говьсүмбэр аймаг  

2019.01.24

09:00


10

Говьсүмбэр аймаг  

Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сум

2019.01.24

11:00 


11

Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сум

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум

2019.01.25

09:0012

Улаанбаатар хот 

Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэг

2019.01.28

09:00 


Баг 

1


Улаанбаатар хотын Засаг даргын тамгийн газар 

2019. 01.23

11:00


2


Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг

2019. 01.23

14:00


3

Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг

Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэг

2019. 01.23

16:00


Share:
minis

MINIS