Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (МИНИС)-өөс  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон Монголын Гидрогеологийн холбоотой хамтран зохион байгуулж буй АЛТАЙН ӨВӨР ГОВИЙНГОВИЙН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (УННМТ)-НИЙ ТӨСЛИЙН ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-ийг энэ оны 11-р сарын эхээр зохион байгуулахтай холбогдуулан хэлэлцүүлгийн талаарх мэдээллийг орон нутгийн холбогдох төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэд, малчид, тариаланчид болон хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд урьдчилан өгөх,  тэдгээрт хэлэлцүүлгийн материалуудыг тараах ажлыг 2018 аны 10 дугаар сарын 15-ны  өдрөөс доорх чиглэлүүдийн дагуу гүйцэтгэх гэж байна.  

Хэлэлцүүлгийн огноо, байршил,  танхим мөн бусад  холбогдох мэдээллийг бид удахгүй олон нийтэд нээлттэй болгоно. 

АЛТАЙН ӨВӨР ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСЛИЙН  ОЛОН НИЙТИЙН НЭЭЛТТЭЙ  ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН МАТЕРИАЛ ТАРААХ  БАЙРШИЛ,  ОГНОО


БАГ


ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН МАТЕРИАЛ ТАРААХ  БАЙРШИЛ

ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН МАТЕРИАЛ ТАРААХ  БАЙРШИЛ

ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН МАТЕРИАЛ ТАРААХ  ОГНООГарах газар

Очих газар


Баг 1

1

Улаанбаатар хот

Говь-Алтай аймгийн Алтай хот

10/15, 15:00

2

Говь-Алтай аймгийн Алтай хот

Говь-Алтай аймгийн Төгрөг

10/16, 10:00

3

Говь-Алтай аймгийн Төгрөг

Говь-Алтай аймгийн Бугат

10/16, 15:00

4

Говь-Алтай аймгийн Бугат

Говь-Алтай аймгийн Алтай

10/17, 9:00


5

Говь-Алтай аймгийн Алтай 

Говь-Алтай аймгийн Цээл

10/18, 9:00

6

Говь-Алтай аймгийн Цээл 

Говь-Алтай аймгийн Цогт

10/19, 10:00

7

Говь-Алтай аймгийн Цогт

Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ

10/19, 15:00

8

Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ

Улаанбаатар

10/21

Баг 2 

1

Улаанбаатар

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад

10/15, 9:00

2

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад

Өмнөговь аймгийн Номгон

10/16, 9:00

3

Өмнөговь аймгийн Номгон

Өмнөговь аймгийн Хүрмэн

10/16, 14:00

4

Өмнөговь аймгийн Хүрмэн

Өмнөговь аймгийн Баяндалай

10/17, 9:00

5

Өмнөговь аймгийн Баяндалай

Өмнөговь аймгийн Сэврэй

10/17, 14:00

6

Өмнөговь аймгийн Сэврэй

Өмнөговь аймгийн Ноён

10/18, 9:00

7

Өмнөговь аймгийн Ноён

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс

10/18, 14:00

8

Өмнөговь аймгийн Гурвантэс

Улаанбаатар

10/20

Баг 3 

1

Улаанбаатар

Баянхонгор аймгийн Баянхонгор хот

10/15, 9:00

2

Баянхонгор аймгийн Баянхонгор хот

Өвөрхангай аймгийн Богд

10/16, 9:00

3

Өвөрхангай аймгийн Богд

Баянхонгор аймгийн Баянлиг

10/17, 9:00

4

Баянхонгор аймгийн Баянлиг 

Баянхонгор аймгийн Баянговь

10/17, 14:00

5

Баянхонгор аймгийн Баянговь

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст

10/18, 9:00

6

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст

Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр

10/18, 14:00

7

Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр

Баянхонгор аймгийн Баянцагаан

10/19, 9:00

8

Баянхонгор аймгийн Баянцагаан

Улаанбаатар

10/21

Share:
minis

MINIS