Эрх олгосон гэрээ

Монгол Улсын Засгийн газар нь Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкнаас 25 сая ам. доллартай тэнцэх хэмжээний зээл авсан бөгөөд зээлийн тодорхой хэсгийг зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулахаар төлөвлөж байна.

Дэлгэрэнгүй

A scope of work covers all the planned activities such as mining, infrastructure, beneficiation and processing factories, water supply, the infrastructure (e.g. auto and rail roads) between Tavan Tolgoi deposit and Gashuun Sukhait border point,

Дэлгэрэнгүй

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Цогт-овоо сумдын нутагт Загийн усны хоолой, Сүүжийнбулгийн хэсэгт 2015 ондявуулах газрын доорх усны эрэл-хайгуулынсудалгаа явуулах зөвлөх компани (байгууллага)сонгон шалгаруулах

Дэлгэрэнгүй