Төслийн нэр: УУЛ УУРХАЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ (MINIS)

Улс: Монгол

Төслийн тодорхойлолт: “Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын төвийн хүн амын унд ахуйн усны эх үүсвэрийг тогтоох газрын доорх усны эрэл-хайгуулын ажил” гүйцэтгэх зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулах

Зээлийн дугаар.4888MN 

Гэрээний дугаар. WB/MOF/MINIS/CS/CQS/3.1.12/2018

Гүйцэтгэгч: Гранд Электро Техноком ХХК (Монгол улс)

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Энхтайваны өргөн чөлөө 10/5, Ди Эйч Эл байр, 607 тоот

Гэрээ байгуулсан огноо: 2019 оны 3 сарын 11

Сонгон шалгаруулалтын арга: Зөвлөхийн чадварын үнэргээний арга (ЧҮА)

Гэрээний дүн: 210,749,224.85 MNT 

Гэрээний хугацаа: 3 сар

Төслийн товч танилцуулга:

Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын төвийн хүн амын унд ахуйн усны чанар хангасан шинэ эх үүсвэрийг бий болгох, хайгуулын цооногуудыг ашиглалтанд бэлтгэж усны нөөцийг тогтоох.

Share:
minis

MINIS