Төслийн нэр: УУЛ УУРХАЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ (MINIS)


Улс: Монгол

Төслийн тодорхойлолт: “Дорноговь аймгийн төв-Сайншанд сумын хүн амын унд ахуйн ус хангамжийн эх үүсвэрийн газрын доорх усны нөөц тогтоох ашиглалтын хайгуул судалгааны ажлыг гүйцэтгэх зөвлөх компанийг сонгон шалгаруулах

Зээлийн дугаар.4888MN 

Гэрээний дугаар. WB/MOF/MINIS/CS/CQS/3.1.13/2018

Гүйцэтгэгч: Эрдэнэ Дрийлинг ХХК (Монгол улс)

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, 14 дүгээр хороо, Нарны зам 8

Гэрээ байгуулсан огноо: 2019 оны 3 сарын 11

Сонгон шалгаруулалтын арга: Зөвлөхийн чадварын үнэргээний арга (ЧҮА)

Гэрээний дүн: 293,547,165.00 төг  

Гэрээний хугацаа: 3 сар

Төслийн товч танилцуулга:

Дорноговь аймгийн Сайншанд хотын хүн амын унд ахуйн усны одоогийн эх үүсвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ашиглалтын хайгуул хийх, ашиглалтын худгуудыг бэлтгэх.

Share:
minis

MINIS