Эрх олгосон гэрээ

The Government of Mongolia has received financing from the World Bank toward the cost of the Mining Infrastructure Investment Support Project (MINIS), and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for loan agreement.

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсын Засгийн газар нь Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн банкнаас 25 сая ам. доллартай тэнцэх хэмжээний зээл авсан бөгөөд зээлийн тодорхой хэсгийг зөвлөх үйлчилгээнд зарцуулахаар төлөвлөж байна.

Дэлгэрэнгүй

A scope of work covers all the planned activities such as mining, infrastructure, beneficiation and processing factories, water supply, the infrastructure (e.g. auto and rail roads) between Tavan Tolgoi deposit and Gashuun Sukhait border point,

Дэлгэрэнгүй