2017 оны худалдан авах ажиллагааны шинэчилсэн төлөвлөгөө

share tweet