Мэдээ & Үйл явдал

Эрх олгогдсон гэрээ 3.1.6(с)

2017 оны худалдан авах ажиллагааны шинэчилсэн төлөвлөгөө

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн 2016-2017 оны худалдан авах ажиллагааны шинэчилсэн төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй

ОХУ-ын Иркутск хотод олон нийтийн хэлэлцүүлэг болно

Эрхэм хүндэт Оросын Холбооны Улсын Иркутск хотын Иркутский дүүрэг, Слюдянка хотын Слюдянский дүүрэг болон Ольхонский дүүргийн Еланцы тосгоны иргэд та бүхнийг Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий усхуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгаль орчны үнэлгээ /БОНБОҮ/болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээ/ БОННҮ/- ний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”-т өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсад хэрэгжүүлэхээр судлаж буй төслүүдийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгүүд Бүгд Найрамдах Буриад Улсад зохион байгуулагдав

Бүгд найрамдах Буриад Улс, 2017 оны 03-р сарын 31—Буриад улсын нутаг дэвсгэрт 2017 оны 3-р сарын 20-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан нийт 11 удаагийн олон нийтийн хэлэлцүүлэгт иргэд, иргэний нийгмийн болон төрийн бус байгууллагууд, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудыг төлөөлсөн 1300 гаруй хүн оролцлоо. Хэлэлцүүлгийг БНБУ-ын Байгалийн нөөцийн яамны дэмжлэгтэйгээр Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн нэгжээс Буриад улсын Наушк, Улаан-Үд, Тарбагатай, Горячинск, Усть-Баргузин, Турунтаево, Кабанск, Северо-Байкальск, Гусино-Озерск, Нижнеангарск зэрэг хот, тосгон, суурин газруудад зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

БНБУ-Д ХИЙГДЭЖ БУЙ ОЛОН НИЙТИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮД

Мэдээлсэн ёсоор эхний хэлэлцүүлгийг 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр БНБУ-ын Хиагт дүүргийн Наушк хотод, удаах хэлэлцүүлгүүдийг Улаан-Үд хот, Тарбагатай дүүргийн төв, Баргузин дүүргийн Усть-Баргузин суурин, Прибайкальск дүүргийн Горячинск болон Турунтаево суурин, Кабанск дүүргийн төв, Джинск дүүргийн иргэдийг оролцуулан Селенгинск дүүргийн Гусиноозерск хот, түүнчлэн Северобайкальск дүүргийн Северо-Байкальск хотод буюу нийт 9 байршилд зохион байгуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй