Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 2015 он

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн  хүрээнд 2015 онд зохион байгуулсан олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн материалуудтай танилцана уу. 

Одоогоор англи хувилбар боломжтой байна. Монгол хэл рүү хөрвүүлж байна.  http://www.minis.mn/en/shuren-hydropower-plant-project-2015