Өргөдөл Гомдлыг Шийдвэрлэх Үйлчилгээний Хуудас

Өргөдөл Гомдлыг Шийдвэрлэх Үйлчилгээний Хуудас

Гомдол гаргагч нь дараах мэдээллийг бэлтгэх шаардлагатай. Хэрвээ гомдол гаргагч хүсвэл гомдол гаргагчийн талаарх мэдээллийг нууцална. Гомдол гаргагчийн нэр тодорхой бус бол тухайн гомдол гаргагчийн нэхэмжлэлийг хүлээн авахгүй.

Гомдол гаргагчийн талаарх мэдээлэл

Таны талаарх мэдээллийг нууцлахыг хүсэж байна уу?

Төлөөлөгчийн талаарх мэдээлэл (Хэрвээ байгаа бол).

Төслийн талаарх мэдээлэл

Өргөдөл гаргах

Өөр санал хүсэлт байвал доор бичнэ үү.

This Complaint will be sent to info@minis.mn
Бид таны өргөдлийг хүлээж авсан эсэх талаар удахгүй мэдэгдэе. Баярлалаа