УУДБХОДТ -ийн Өргөдөл, Гомдлыг Шийдвэрлэх Үйлчилгээ

share tweet

УУДБХОДТ -ийн Өргөдөл, Гомдлыг Шийдвэрлэх Үйлчилгээ

МИНИС төслийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх үйлчилгээ нь төслийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх механизм бөгөөд, үүгээр төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй буюу шууд нөлөөлөлд өртөх  магадлалтай гэсэн орон нутгийн иргэдийн санал хүсэлтийг МИНИС төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид  хандан санал гомдлоо илэрхийлж болох үйлчилгээ юм.
Төслийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх үйлчилгээ нь иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авсан нэн даруйдаа хянан шийдвэрлүүлэхээр Дэлхийн Банкны хариуцсан нэгжид хуваарилан шилжүүлэн өгдөг.  
Төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй нөлөөлөлд өртсөн байж болзошгүй нутгийн иргэдийн санал гомдлыг шуурхай хэлэлцэн, тохирох шийдлийг гаргах нь энэхүү үйлчилгээний зорилго юм.
МИНИС төслийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх үйлчилгээний дагуу санал гомдлоо хэрхэн ямар хэл дээр гаргах талаар төслийн товхимол дээр тусгаж өгсөн байгаа.

Холбогдох:

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо,
Жамьян гүний гудамж 10, Ариг төв 401 тоот
Утас: +976 - 70112689
Факс: +976 - 70112689
Фейсбүүк: MINIS PROJECT
Имэйл: admin@minis.mn, grs@minis.mn

Мэдээллийн ил тод байдал

Холбогдох Материалууд

Монгол хэл дээр

Гомдол шийдвэрлэх механизм

Англи хэл дээр

Гомдол шийдвэрлэх механизм

Орос хэл дээр

Гомдол шийдвэрлэх механизм