Хэлэлцүүлгийн тойм

share tweet


Төслийн нэр  
Төлөвлөж буй хэлэлцүүлгүүд  
Зарлагдсан  хэлэлцүүлгүүд  
Хаагдсан  хэлэлцүүлгүүд 
Хэлэлцүүлгийн сэдэв
Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл
Баталгаажуулах
Баталгаажуулах

Оросын Холбооны Улсын Эрхүү хот / 2017 оны  05 сарын  16-18/

 Монгол улс /2017 оны  06 сарын 27- оос  07 сарын 03 /


БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл2015 он.pdf


БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл _ 2016 он

БНБОҮ/БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл2017он.pdf

Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл
Баталгаажуулах
Баталгаажуулах


Оросын Холбооны Улсын Эрхүү хот / 2017 оны  05 сарын  16-18/   

 Монгол улс /2017 оны  06 сарын 27- оос  07 сарын 03 /
БОННҮ-ний ажлын даалгавар2015он.pdf

БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл_ 2016 он


БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 2017
Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт хар төмөрлөгийг үйлдвэрийг цогцолборын хамт байгуулах төсөл 
Урьдчилсан байдлаар:
2017 оны 11 сар
Баталгаажуулах

БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл 2015 он 
Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төсөл 
Урьдчилсан байдлаар:
2017 оны 10 сар
2018 оны 01 сар
Баталгаажуулах
БОННҮ -ний  ажлын даалгаврын төсөл 2015 он
  
Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн  Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ 
Урьдчилсан байдлаар:
2017 оны 10 сар
Баталгаажуулах
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ тайлангийн төсөл 
Таван Толгой  нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ 
Урьдчилсан байдлаар:
2017 оны 11 сар
Баталгаажуулах

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ тайлангийн төсөл 
Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын  УННМТ –гөө боловсруулах 
Урьдчилсан байдлаар:
2017 оны 10 сар
2017 оны 12 сар
Баталгаажуулах
Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй
Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн  төлөвлөгөөний төсөл  
Галба өөш долоодын говийн сав газрын  УННМТ–гөө боловсруулах
Урьдчилсан байдлаар:
2017 оны 10 сар
2017 оны 12 сар
Баталгаажуулах
Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй
Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн  төлөвлөгөөний төсөл  
Алтайн өвөр говийн сав газрын  УННМТ–гөө боловсруулах
Урьдчилсан байдлаар:
2017 оны 11 сар
2018 оны 01 сар
Баталгаажуулах
Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй
Усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн  төлөвлөгөөний төсөл