Худалдан авалтын төлөвлөгөө

share tweet

 Худалдан авалтын төлөвлөгөөг дараах холбоос дээр дарж үзнэ  үү:  http://documents.worldbank.org/curated/en/720821504761433538/pdf/Plan-Archive-5.pdf