Хаагдсан хэлэлцүүлгүүд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан  хэлэлцүүлгүүдийн ерөнхий мэдээллийг авна уу. 

Төслийн нэр
Хаагдсан олон нийтийн хэлэлцүүлгүүд 
Олон нийтийн хэлэлцүүлгийн сэдэв
Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл 
-  Говь -Хангайн бүс  / 2013 оны 11 сарын 11-17/,
- Улаанбаатар хот / 2015 оны 01 сарын 19/,
- Булган аймгийн Орхон болон Хишиг-Өндөр сум / 2016 оны 04 сарын 16-17/,
- Оросын Холбооны Улсын Москва хот / 2016 оны 04 сарын 12/,

Уг төслийн БНБОҮ/БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл
Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 
- Улаанбаатар хот / 2015 оны 01 сарын 16/,
- Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Атар баг / 2015 оны 05 сарын 24/,  
- Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Кабанск дүүрэг / 2016 оны 04 сарын 12/,
- Оросын Холбооны Улсын Москва хот / 2016 оны 04 сарын 12/,
- Булган аймгийн Сэлэнгэ сум,  Булган аймгийн Сэлэнгэ сумын Атар баг, Булган аймгийн Хангал сум,  Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгон, Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сум / 2016 оны  04 сарын 18-20/,

Уг төслийн БНБОҮ/БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл

Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт хар төмөрлөгийг үйлдвэрийг цогцолборын хамт байгуулах төсөл
- Дархан-Уул аймаг, Дархан-Уул аймгийн Хонгор сум / 2015 оны 07 сарын 01-02/,
- БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл,
Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төсөл 
- Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг, Говь-Сүмбэр аймаг, Говь-Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сум, Шивээ-Овоо нүүрсний уурхай / 2015 оны 06 сарын 29- 07 сарын 01 /
- БОННҮ -ний ажлын даалгаврын төсөл,
Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн  Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ
- Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэг / 2016 оны 04 сарын 08/

Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангийн төсөл
Таван Толгой  нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ 
- Өмнөговь аймаг, Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сум / 2016 оны 05 сарын 10-11/
Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангийн төсөл
Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын  УННМТ –гөө боловсруулах 
Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй
Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын  УННМТ-ний төсөл
Галба өөш долоодын говийн сав газрын  УННМТ–гөө боловсруулах

Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй
Галба өөш долоодын говийн сав газрын  УННМТ-ний төсөл 
Алтайн өвөр говийн сав газрын  УННМТ–гөө боловсруулах

Одоогоор хаагдсан хэлэлцүүлэг байхгүй
Алтайн өвөр говийн сав газрын  УННМТ–ний төсөл