УННМТ боловсруулах 2017

share tweet


Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын  УННМТ –гөө боловсруулах: Удахгүй олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.  Одоогоор байршуулах материал байхгүй байна.
Галба өөш долоодын говийн сав газрын  УННМТ–гөө боловсруулах: Удахгүй олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.  Одоогоор байршуулах материал байхгүй байна.
Алтайн өвөр говийн сав газрын  УННМТ–гөө боловсруулах: Удахгүй олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.Одоогоор байршуулах материал байхгүй байна.