Төслийн баримт бичгүүд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас төсөлтэй холбоо бүхий гол баримт бичгүүдтэй танилцана уу.

1. УУДБХОДТөсөл_БОНУХ_2013.11.11.pdf
2. Project appraisal document.pdf ( Зөвхөн англи хэл дээр боломжтой. )
3. Санхүүжилтийн хэлэлцээр (  удахгүй энд байршуулна)
4.Олон нийтийн хэлэлцүүлэг болон Мэдээллийн ил тод байдлын удирдамж.pdf
5.Өргөдөл гомдлыг барагдуулах үйлчилгээний журам.pdf
6.Түгээмэл асуултууд.docx