Төслийн Баг

Төслийн Баг

Company Board of Member

Б.Ариунчимэг
ariuna@minis.mn

Төслийн зохицуулагч

Company Board of Member

Л. Бат-Эрдэнэ
Baterdene@minis.mn

Гэрээний Удирдлага, Хяналт Шинжилгээний Мэргэжилтэн

Company Board of Member

Ц. Одончимэг
admin@minis.mn

Захиргаа болон Сургалт Хариуцсан Мэргэжилтэн

Company Board of Member

Г. Байгаль
baigali@minis.mn

Худалдан Авалт Хариуцсан Мэргэжилтэн