Төлөвлөж буй хэлэлцүүлгүүд

share tweet

Энэхүү хуудаснаас  манай төслийн хүрээнд хийж буй судалгааны ажлуудын хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөж буй олон нийтийн хэлэлцүүлгүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу. 

Төслийн нэр
Олон нийтийн хэлэлцүүлгийн хэзээ зохион байгуулахаар төлөвлөж байна
Олон нийтийн хэлэлцүүлгийн сэдэв
Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төсөл 
2017 оны 5 сарын 16-18 -ний өдрүүдэд ОХУ-ын Иркутск хотод

2017 оны 06 дугаар сард хөдөө  орон нутагт 
Уг төслийн БНБОҮ/БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 
Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 

2017 оны 5 сарын 16-18 -ний өдрүүдэд ОХУ-ын Иркутск хотод

2017 оны 06 дугаар сард хөдөө  орон нутагт
Уг төслийн БНБОҮ/БОННҮ-ний ажлын даалгаврын төсөл 
Дархан Сэлэнгийн бүс нутагт хар төмөрлөгийг үйлдвэрийг цогцолборын хамт байгуулах төсөл 

Одоогоор олон нийтийн хэлэлцүүлэг төлөвлөгдөөгүй байна. Одоогоор олон нийтийн хэлэлцүүлэг төлөвлөгдөөгүй байна.
Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төсөл 

Одоогоор олон нийтийн хэлэлцүүлэг төлөвлөгдөөгүй байна.
Одоогоор олон нийтийн хэлэлцүүлэг төлөвлөгдөөгүй байна.
Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн  Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ 


Одоогоор олон нийтийн хэлэлцүүлэг төлөвлөгдөөгүй байна.
Одоогоор олон нийтийн хэлэлцүүлэг төлөвлөгдөөгүй байна.
Таван Толгой  нүүрсний уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээ 
Одоогоор олон нийтийн хэлэлцүүлэг төлөвлөгдөөгүй байна.
Одоогоор олон нийтийн хэлэлцүүлэг төлөвлөгдөөгүй байна.
Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын  УННМТ –гөө боловсруулах 
2015 оны 5 дугаар сарын эхээр олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
Умард говийн гүвээт халхын дундад талын сав газрын  УННМТ-ний төсөл 
Галба өөш долоодын говийн сав газрын  УННМТ–гөө боловсруулах

2015 оны 5 дугаар сарын дундуур олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.
Галба өөш долоодын говийн сав газрын  УННМТ-ний төсөл 
Алтайн өвөр говийн сав газрын  УННМТ–гөө боловсруулах

Одоогоор олон нийтийн хэлэлцүүлэг төлөвлөгдөөгүй байна.
Одоогоор олон нийтийн хэлэлцүүлэг төлөвлөгдөөгүй байна.