Таван Толгой ХНҮ 2017

share tweet

Таван толгойн Хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлан боловсруулах ажлын  хүрээнд  2017 онд зохион байгуулсан олон нийтийн хэлэлцүүлгийн материалуудтай доорх хүснэгтээс танилцана уу. 

Олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Одоогоор олон нийтэд нээлттэй болгох материал байхгүй байна.