Нүүрснээс БХ гаргаж авах төсөл 2017

share tweet

Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах төслийн хүрээнд 2017 онд зохион байгуулсан олон нийтийн хэлэлцүүлгийн материалуудтай доорх хүснэгтээс  танилцана уу. 

Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа байршуулна. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа байршуулна.
Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсны дараа байршуулна.