Нүүрснээс БХ гаргаж авах төсөл 2016

share tweet

Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах төслийн  хүрээнд олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаагүй байна.