Гэгээн Нуур

Гэгээн Нуур

Усан Цахилгаан Станц

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Гэгээн Нуур

Гэгээн Нуур

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Дэлхийн Банкны Бодлогууд

Тогтвортой хөгжлийг хангахад мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь олон нийтийн хэлэлцүүлгийг амжилттай явуулах хөшүүрэг болохоос гадна хөгжлийн асуудлын тухай ойлголтыг өргөжүүлж, хөгжлийн явцад ил тод байдал, хариуцлагыг өндөржүүлдэг..

Дэлгэрэнгүй

Хэлэлцүүлэг

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн (УУДБХОДТ) Энэхүү хуудас нь төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй дэд төслүүдийн бүхий л оролцогч талуудад нээлттэй бөгөөд олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн саналыг цахим хэлбэрээр авах зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн ил тод байдал

Мэдээллийг хуваалцах нь тогтвортой хөгжлийг бий болгоход зайлшгүй шаардлагатай юм. Энэ нь тогтвортой хөгжлийн талаар олон нийтийн ойлголтыг өргөжүүлж, ил тод, нээлттэй болон хариуцлагатай байдлыг дэмждэг.

Дэлгэрэнгүй

Шинээр нэмэгдсэн

“Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцол...

“Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцолборыг Дэд бүтцийг хамт байгуулах төсөл”-ийн Байгаль Орчин, Нийгмийн урьдчилсан судалгааны тайлангийн төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй

Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын зөвлөлийн хо...

Галба-Өөш, Долоодын говийн сав газрын зөвлөлийн хоёрдугаар хуралдаан Дорно-Говь аймгийн Сайншанд сумын “Хурговь” зочид буудлын хурлын танхимд 2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр 8:30- 16:30 цагт болж өнгөрлөө.

Дэлгэрэнгүй

Байгаль Орчин, Нийгмийн урьдчилсан судалгааны тайл...

“Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцолборыг Дэд бүтцийн хамт байгуулах төсөл”-ийн Байгаль Орчин, Нийгмийн урьдчилсан судалгааны тайлангийн төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”

Дэлгэрэнгүй

“Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцол...

“Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцолборыг Дэд бүтцийг хамт байгуулах төсөл”-ийн Байгаль Орчин, Нийгмийн урьдчилсан судалгааны тайлангийн төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”

Дэлгэрэнгүй

“Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцол...

“Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцолборыг Дэд бүтцийг хамт байгуулах төсөл”-ийн Байгаль Орчин, Нийгмийн урьдчилсан судалгааны тайлангийн төслийн олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэг”

Дэлгэрэнгүй

Төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй дэд төслүүдийн үйл аж...

Дэлхийн Банкны зүгээс УУДБХОДТ-ыг хариуцан ажиллаж байсан Дэд бүтцийн Барилга байгууламжийн мэргэжилтэн, Хайру Ал-Жамал, уг төслийг...

Дэлгэрэнгүй

5 саяас дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

5-саяас-дээш-үнийн-дүн-бүхий-худалдан-авалт 2016

Дэлгэрэнгүй

Багануурын нүүрсний уурхайн урт хугацааны ТЭЗҮ-г х...

Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслөөс Багануурын нүүрсний уурхайн ТЭЗҮ боловсруулан эцэслэхэд дэмжлэг үзүүллээ

Дэлгэрэнгүй

БОННҮ болон ТЭЗҮ боловсруулах гэрээнд гарын үсэг з...

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй Нүүрснээс байгалийн хий гаргаж авах үйлдвэр байгуулах төслийн Байгаль орчин, нийгмийн нарийвчилсан үнэлгээ болон Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах гурвалсан гэрээнд Аж...

Дэлгэрэнгүй

Газрын доорх усны хяналт шинжилгээний сүлжээний нэ...

Газрын доорх усны хяналт шинжилгээний сүлжээний нээлт боллоо

Дэлгэрэнгүй

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй

Хагас Жилийн Төсвийн Гүйцэтгэл

Хагас Жилийн Төсвийн Гүйцэтгэл

Дэлгэрэнгүй

Хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2015

Хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2015

Дэлгэрэнгүй

2014 Оны санхүүгийн тайлан

2014 Оны санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй