Гэгээн Нуур

Гэгээн Нуур

Усан Цахилгаан Станц

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Гэгээн Нуур

Гэгээн Нуур

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Дэлхийн Банкны Бодлогууд

Тогтвортой хөгжлийг хангахад мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь олон нийтийн хэлэлцүүлгийг амжилттай явуулах хөшүүрэг болохоос гадна хөгжлийн асуудлын тухай ойлголтыг өргөжүүлж, хөгжлийн явцад ил тод байдал, хариуцлагыг өндөржүүлдэг..

Дэлгэрэнгүй

Хэлэлцүүлэг

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн (УУДБХОДТ) Энэхүү хуудас нь төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй дэд төслүүдийн бүхий л оролцогч талуудад нээлттэй бөгөөд олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн саналыг цахим хэлбэрээр авах зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн ил тод байдал

Мэдээллийг хуваалцах нь тогтвортой хөгжлийг бий болгоход зайлшгүй шаардлагатай юм. Энэ нь тогтвортой хөгжлийн талаар олон нийтийн ойлголтыг өргөжүүлж, ил тод, нээлттэй болон хариуцлагатай байдлыг дэмждэг.

Дэлгэрэнгүй

Шинээр нэмэгдсэн

Эрхүү хотноо Дэд ажлын хэсгийн хуралдаан боллоо

Дэд ажлын хэсгийн хуралдаан ОХУ-ын Эрхүү хотод 2018 оны 04 дүгээр сарын 13-14-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

ГИДРОГЕОЛОГИЙН 1:200’000 ХУРААНГУЙЛАЛТАЙ ЗУРАГЛАЛ

ГИДРОГЕОЛОГИЙН 1:200’000 ХУРААНГУЙЛАЛТАЙ ЗУРАГЛАЛ

Дэлгэрэнгүй

ХНҮ-ний судалгааны ажлаар орон нутагт ажиллалаа

Таван Толгой болон Багануурын уурхайн бүс нутгийн Хуримтлагдах Нөлөөллийн Үнэлгээний судалгааны ажлаар орон нутагт ажиллалаа

Дэлгэрэнгүй

Вэб хуудас шинэчлэгдэж байна.

Вэб хуудас шинэчлэгдэж байна. Өсөн нэмэгдэж буй нээлттэй, хариуцлагатай байх шаардлагын дагуу бид олон нийтэд үнэн зөв, шуурхай мэдээлэл хүргэх ач холбогдлыг ойлгож байна. МИНИС төслийн нэгж олон нийтийн хэлэлцүүлэг, сонсголоор дамжуулан өөрсдийн харилцаа...

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.4.c

Тендер цуцалсан тухай: Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ШҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ...

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.1.c

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ОРХОН ГОЛ ДЭЭР УРСАЦЫН ТОХИРУУЛГА БҮХИЙ УС ХУРИМТЛУУЛАХ САН БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН ТЕХНИК,...

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.4.d

Тендер цуцалсан тухай: Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ШҮРЭНГИЙН УСАН ЦАХИЛГААН СТАНЦ” ТӨСЛИЙН БҮС НУТГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ...

Дэлгэрэнгүй

Тендер цуцалсан тухай 1.1.1 .d

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) дараах худалдан авах ажиллагааг цуцлах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР: “ОРХОН ГОЛ ДЭЭР УРСАЦЫН ТОХИРУУЛГА БҮХИЙ УС ХУРИМТЛУУЛАХ САН БАЙГУУЛАХ” ТӨСЛИЙН БҮС НУТГИЙН...

Дэлгэрэнгүй

Орон нутагт Орхон, Шүрэнгийн төслүүдийг хэлэлцэв

Хэлэлцүүлгүүд нь Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлэхээр судлаж буй “Шүрэнгийн Усан цахилгаан станц” болон “Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах” төслүүдийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ (БНБОҮ), Байгаль орчин, нийгмийн...

Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн хэлэлцүүлгийн бэлтгэл ажил хангагдлаа...

Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, аймгуудын ЗДТГ, Байгаль орчны газрууд, Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Иргэдийн нийтийн хурал болон Байгаль орчны иргэний нийгмийн байгууллагууд энэхүү хэлэлцүүлгийн зохион байгуулалтын бэлтгэл ажилд идэвхтэй хамтран ажиллалаа....

Дэлгэрэнгүй

Орхон болон Шүрэн төслүүдийг нээлттэй хэлэлцүүлнэ

Эрхэм хүндэт Төв аймгийн Эрдэнэ-Сант, Дэлгэрхаан сумд, Дундговь аймгийн Эрдэнэ-Далай, Хулд, Луус, Гурвансайхан, Дэлгэрхангай сумд, Өмнө-Говь аймгийн Цогтцэций, Цогт-Овоо, Ханбогд, Даланзадгад сумд, Булган аймгийн Дашинчилэн, Хишиг-Өндөр, Орхон, Хангал сумд,...

Дэлгэрэнгүй

ОХУ-д олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдла...

Монгол Улсад хэрэгжүүлэхээр судлаж буй төслүүдийн байгаль орчин, нийгмийн болзошгүй нөлөөллийн талаарх олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгүүд ОХУ-ын Эрхүү мужид зохион байгуулагдав

Дэлгэрэнгүй

2017 оны худалдан авах ажиллагааны шинэчилсэн төлө...

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн 2016-2017 оны худалдан авах ажиллагааны шинэчилсэн төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй

ОХУ-ын Иркутск хотод олон нийтийн хэлэлцүүлэг болн...

Эрхэм хүндэт Оросын Холбооны Улсын Иркутск хотын Иркутский дүүрэг, Слюдянка хотын Слюдянский дүүрэг болон Ольхонский дүүргийн Еланцы тосгоны иргэд та бүхнийг Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий усхуримтлуулах...

Дэлгэрэнгүй