Гэгээн Нуур

Гэгээн Нуур

Усан Цахилгаан Станц

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Гэгээн Нуур

Гэгээн Нуур

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Дөргөний Усан Цахилгаан Станц

Дэлхийн Банкны Бодлогууд

Тогтвортой хөгжлийг хангахад мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь олон нийтийн хэлэлцүүлгийг амжилттай явуулах хөшүүрэг болохоос гадна хөгжлийн асуудлын тухай ойлголтыг өргөжүүлж, хөгжлийн явцад ил тод байдал, хариуцлагыг өндөржүүлдэг..

Дэлгэрэнгүй

Хэлэлцүүлэг

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн (УУДБХОДТ) Энэхүү хуудас нь төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй дэд төслүүдийн бүхий л оролцогч талуудад нээлттэй бөгөөд олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлгийн саналыг цахим хэлбэрээр авах зорилготой юм.

Дэлгэрэнгүй

Мэдээллийн ил тод байдал

Мэдээллийг хуваалцах нь тогтвортой хөгжлийг бий болгоход зайлшгүй шаардлагатай юм. Энэ нь тогтвортой хөгжлийн талаар олон нийтийн ойлголтыг өргөжүүлж, ил тод, нээлттэй болон хариуцлагатай байдлыг дэмждэг.

Дэлгэрэнгүй

Шинээр нэмэгдсэн

2017 оны худалдан авах ажиллагааны шинэчилсэн төлө...

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн 2016-2017 оны худалдан авах ажиллагааны шинэчилсэн төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй

ОХУ-ын Иркутск хотод олон нийтийн хэлэлцүүлэг болн...

Эрхэм хүндэт Оросын Холбооны Улсын Иркутск хотын Иркутский дүүрэг, Слюдянка хотын Слюдянский дүүрэг болон Ольхонский дүүргийн Еланцы тосгоны иргэд та бүхнийг Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий усхуримтлуулах...

Дэлгэрэнгүй

Монгол Улсад хэрэгжүүлэхээр судлаж буй төслүүдийн...

Бүгд найрамдах Буриад Улс, 2017 оны 03-р сарын 31—Буриад улсын нутаг дэвсгэрт 2017 оны 3-р сарын 20-31-ний өдрүүдэд зохион байгуулсан нийт 11 удаагийн олон нийтийн хэлэлцүүлэгт иргэд, иргэний нийгмийн болон төрийн бус байгууллагууд, орон нутгийн засаг захиргааны...

Дэлгэрэнгүй

БНБУ-Д ХИЙГДЭЖ БУЙ ОЛОН НИЙТИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛГҮҮД

Мэдээлсэн ёсоор эхний хэлэлцүүлгийг 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр БНБУ-ын Хиагт дүүргийн Наушк хотод, удаах хэлэлцүүлгүүдийг Улаан-Үд хот, Тарбагатай дүүргийн төв, Баргузин дүүргийн Усть-Баргузин суурин, Прибайкальск дүүргийн Горячинск болон Турунтаево...

Дэлгэрэнгүй

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST SELECTION OF I...

Selection of two individual consultants to IMPROVE SMALL AND MEDIUM SIZED EXTRACTIVE MININGS’ TRANSPORT AND LOGISTIC SYSTEM Ref No.WB/MOF/MINIS/CS/IC/2.2.11(a)(i)/2017 and WB/MOF/MINIS/CS/IC/2.2.11(a)(ii)/2017

Дэлгэрэнгүй

Оросын Холбооны Улсын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын...

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн/ УУДБХОДТ / төсөл хэрэгжүүлэх нэгж “Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий усан сан байгуулах” болон “Шүрэнгийн усан цахилгаан станц” төслийн Бүс нутгийн байгаль орчны үнэлгээ /БНБОҮ/ болон Байгаль...

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Сэлэнгэ...

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Сэлэнгэ дүүргийн Гусиноозерска, Селендума, Иройское, Темник, Гусиное озеро, Бараты, Новоселенгийское, Загустайское, Жаргаланта, Нижеубукунское, Убур-Дзойское Сутой хот, тосгодын иргэд та бүхнийг Шүрэнгийн усан...

Дэлгэрэнгүй

Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцолб...

Дэлхийн Банкны санхүүжилтээр Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжиж буй “Дархан Сэлэнгийн төв бүсэд Хар төмөрлөгийн цогцолборыг Дэд бүтцийн хамт байгуулах төслийн Байгаль Орчин, Нийгмийн суурь судалгааны тайлангийн төслийн...

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Северо...

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Северобайкальский дүүргийн Нижнеангарска тосгоны иргэд та бүхнийг Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгаль орчны...

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Северо...

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Северобайкальский дүүргийн Северо-Байкальска тосгоны иргэд та бүхнийг Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгаль...

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Кабанск...

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгалт орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй...

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Прибайк...

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгалт орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй...

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Прибайк...

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгалт орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй...

Дэлгэрэнгүй

Эрхэм хүндэт Буриадын Бүгд Найрамдах Улсын Баргузи...

“Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл болон Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус хуримтлуулах сан байгуулах төслийн Бүс Нутгийн Байгалт орчны үнэлгээ болон Байгаль Орчин, Нийгмийн Нөлөөллийн Үнэлгээний ажлын даалгаврын төслийн олон нийтийн нээлттэй...

Дэлгэрэнгүй